top of page

Συνθήκες

Σκοπός:

Η διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση και την πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών μας και για την παρουσίαση της εταιρείας μας

§ 1 Πεδίο εφαρμογής
Οι όροι πώλησής μας ισχύουν αποκλειστικά. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του πελάτη που αποκλίνουν από τους όρους πώλησής μας δεν ισχύουν.

§ 2 Σύναψη της σύμβασης
Η εντολή είναι δεσμευτική. Μπορούμε να τα δεχτούμε κατά την κρίση μας εντός 2 εβδομάδων είτε με αποστολή των προϊόντων είτε με επιβεβαίωση παραγγελίας.

§ 3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εντός 7 εργάσιμων ημερών για πελάτες από Αυστρία και 14
εργάσιμες ημέρες για τους πελάτες από το εξωτερικό να αποσυρθούν μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

1. Η παραγγελία τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν ακυρωθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών για πελάτες από την Αυστρία ή 14 εργάσιμων ημερών για πελάτες από τη Γερμανία μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Η περίοδος αρχίζει μόνο με την παραλαβή της παράδοσης των αγαθών.
2. Η έγκαιρη επιστροφή των αγαθών σε εμάς εντός αυτής της περιόδου αρκεί για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης.
3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την παράδοση των αγαθών.
4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε τα εμπορεύματα που παραλάβατε με δικά σας έξοδα.
5. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εάν τα αγαθά έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή είναι αδύνατη η επιστροφή των αγαθών και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για αυτές τις περιστάσεις, δηλαδή σε περίπτωση δόλου ή αμέλειας.
6. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν αχρησιμοποίητα και σε νέα κατάσταση, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο τιμολόγιο.
7. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για είδη υγιεινής και είδη υγιεινής που χρησιμοποιούνται στην οικεία περιοχή, καθώς και αλοιφές και λάδια εάν δεν βρίσκονται πλέον στην αρχική τους συσκευασία.

§ 4 Κράτηση αλλαγών τιμής/προϊόντος και παράδοση
Ισχύουν οι τρέχουσες τιμές συμπεριλαμβανομένων των φόρων συν τα καθορισμένα έξοδα αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές τιμών. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχόμαστε παραγγελίες για αγαθά από πελάτες και να μην τις εκτελούμε εάν δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως και θα επιστρέψουμε την πληρωμή σας.

§ 5 Πληρωμή και παράδοση
Παραδίδουμε έναντι πληρωμής  ή με αντικαταβολή συν τα έξοδα αποστολής που καθορίζονται στις φόρμες παραγγελίας. Η αποστολή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης ασφάλισης, στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη πραγματοποιείται για λογαριασμό και για λογαριασμό του πελάτη. Ο κίνδυνος απώλειας και ζημιάς περνά στον πελάτη όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή στην Österreichische Post AG.
Προσπαθούμε να τηρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ημερομηνίες παράδοσης που έχουμε ανακοινώσει. Οι ημερομηνίες παράδοσης δεν είναι εγγυημένες, ακόμα κι αν έχουν επιβεβαιωθεί από εμάς. Οι δυσκολίες παράδοσης λόγω συνθηκών για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων παράδοσης εκ μέρους των προμηθευτών μας, μας δίνουν το δικαίωμα να παρατείνουμε τον χρόνο παράδοσης ή να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Απαιτήσεις αποζημίωσης από τον πελάτη λόγω καθυστερημένης ή μη παράδοσης αποκλείονται σε κάθε περίπτωση.

§ 6 Διατήρηση κυριότητας
Διατηρούμε την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

§ 7 Εγγύηση
Ισχύει η νόμιμη περίοδος εγγύησης. Η ίδια περίοδος ισχύει και για αξιώσεις αποζημίωσης για αποθετικές ζημίες, εφόσον δεν προβάλλονται αξιώσεις από αδικοπραξία. Οι αξιώσεις για αποζημίωση για άμεση ή/και έμμεση ζημία αποκλείονται, εκτός εάν είμαστε ένοχοι από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων εγγύησης και ευθύνης, πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο.
Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για προϊόντα τρίτων στο πλαίσιο της εγγύησης που παρέχεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστή.
Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των προϊόντων που πωλούνται από εμάς, ούτε για το παραδεκτό της διάθεσής τους στην αγορά στη χώρα της τοποθεσίας παράδοσης που ζητά ο πελάτης. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη μας περιορίζεται στο διπλάσιο της αντίστοιχης αξίας παραγγελίας.

§ 8 Έξοδα αποστολής
Ισχύουν τα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Βλέπε επίσης § 5.

§ 9 προστασία δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία σας αποκλειστικά για την επεξεργασία και την επεξεργασία της παραγγελίας σας.

§ 10 Επιλογή Νόμου
Μόνο το αυστριακό δίκαιο. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Πωλήσεις αποκλείεται.

§ 11 Διάφορα
Πουλάμε μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με την αυστριακή νομοθεσία. Αντί για τιμές είναι οι προηγούμενες ισχύουσες τιμές πωλήσεών μας. Υπόκειται σε τυπογραφικά και τυπογραφικά λάθη.

bottom of page